Sprawdź się w (prostym) quizie o Petersburgu!


1. Tzw. Jeździec miedziany, tj. konny pomnik Piotra Wielkiego w Peterburgu wykonany jest z miedzi.
prawda
fałsz

2. Most Pocałunków na rzece Mojce w Petersburgu został w cześć całujących się na nim par. A widok na sobór św. Izaaka tylko ku temu zachęcał!
prawda
fałsz

3. Sankt Peterburg został założony przez cara Piotra na niezagospodarowanej ziemi pokrytej polami, bagnami i lasami.
prawda
fałsz

4. Przy budowie miasta zginęło ponad 0,5 mln robotników, w tym jeńców szwedzkich, rosyjskich chłopów i najemników
prawda
fałsz

5. Sankt Petersburg położony jest na ponad 100 wyspach.
prawda
fałsz

6. Sankt Petersburg nazwany jest w cześć cara Piotra Wielkiego, który założył miasto.
prawda
fałsz