Władze miasta

Mer (gubernator) jest najważniejszą osobą w zarządzie miasta Sankt Petersburga. W 2011 r. na urząd gubernatora miasta został wybrany Gieorgij Siergiejewicz Połtawczenko (ros. Георгий Сергеевич Полтавченко, ur. 23.02.1953 r.). Wcześniej generał policji podatkowej. Jego kandydatura została wniesiona w 2011 r. przez (petersburżanina) D. Miedwiediewa. W latach 2003-2011 funkcję gubernatora pełniła Walentina Matwijenko budząca mieszane (niekiedy wręcz skrajne) uczucia mieszkańców. Na całą Rosję zasłynęła propozycją usuwania sopli z dachów kamienic przy pomocy laseru, oponując, że ręczne usuwanie lodu z budynków pachnie »wiekiem kamienia łupanego«. Pierwszym merem Petersburga był Anatolij Sobczak, rosyjski polityk polskiego pochodzenia (pierwotnie: Sobczyk), podówczas przełożony (petersburżanina) W. Putina.

 

Władzę ustawodawczą posiada Zgromadzenie Prawodawcze miasta Sankt Petersburga, liczące 50 deputowanych, wybieranych w wyborach co 5 lat. Natomiast władza wykonawcza leży w kompetencjach miejskiego rządu, kierowanego przez gubernatora (mera) miasta i wicegubernatorów (co najmniej siedmiu). Sankt Petersburg jest podzielony na 20 dzielnic (rajonów). Jurysdykcja Sankt Petersburga jest składnikiem sądowego systemu Federacji Rosyjskiej. Siedziba Rady Miejskiej znajduje się w Instytucie Smolnym nieopodal soboru Smolnego. Oficjalna strona administracji miasta: www.gov.spb.ru.

Symbolika miasta

 

Symbolika »północnej stolicy Rosji« znacząco zmieniła się wraz z rozwiązaniem ZSRR, kiedy to miasto zmieniło nazwę z Leningradu na Sankt Petersburg. Tym samym zmieniono flagę i herb miasta. Wraz z przyjęciem nowego kursu polityki w Federacji Rosyjskiej powraca się do symboli z czasów carskich. Ten trend przejawia się także w symbolice Sankt Petersburga. Flaga Sankt Petersburga (powyżej po lewej) przedstawia dwie przecinające się srebrne kotwice, różniące się jednak zakończeniami (ramionami). Symbolizuje to, iż Petersburg jest nie tylko portem morskim, ale i rzecznym, tak samo, jak przedstawione kotwice mają różne zastosowania (z ramionami po lewej kotwica morska, a po prawej rzeczna). Nad nimi góruje dwugłowy orzeł będący jednocześnie godłem Federacji Rosyjskiej.

Czym się różnił herb Leningradu od herbu Petersburga? Po rewolucji październikowej z herbu miasta zniknął carski orzeł. Na szczęście nie pojawił się w tym miejscu sierp i młot, a żaglowiec. Za wzór wzięto statek ze szpicu Pałacu Admiralicji w Petersburgu (powyżej po prawej). Na szczycie 72-metrowego szpicu Pałacu Admiralicji ten metalowy »okręcik« wydaje się malutki, w reczywistości waży 65 kg i szeroki jest na 2 metry. Pełni rolę wiatrowskazu.

Hymn Sankt Petersburga

Zapraszamy do wysłuchania Hymnu wielkiego miasta (hymn Sankt Petersburga).

Autorzy hymnu - muzyka (z 1949 r.): Reinhold M. Gliere, słowa (z 2002 r.): Oleg Czuprow.
Hymnem Petersburga zostało ustanowione w 1992 roku orkiestrowe wykonanie »Hymnu Wielkiego Miasta« z baletu R. Gliera »Miedziany jeździec«. W 2003 r. przyjęto również w drodze konkursu słowa hymnu.Tekst:
Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм, ты сердцам открыт!
Наполнен взгляд добротой живою,
Дыханье твое Медный всадник хранит!

Несокрушим, сияй в просторе синем,
Преодолев суровые ветра!
С морской душой,
Бессмертен, как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра!

Санкт-Петербург - словно эхо золотое
Звучит в веках музыкой святой...
Грядущий день озарен тобою.
На все времена Ты дарован судьбой!
Tłumaczenie:
Potężny gród wznoszący się nad Newą,
Jak cudowny chram otwarty jesteś dla serc!
Spojrzenie napełnione żywą dobrocią,
Oddechu twojego miedziany jeździec strzeże!

Niezłamany błyszcz w błękitnych przestworzach,
Przezwyciężyw surowy wiatr!
Z morską duszą,
Nieśmiertelny jak Rosja,
Płyń, fregato, pod żaglami Piotra!

Sankt Petersburg - wprost echo złote,
Brzmi wśród wieków muzyką świętą...
Nadchodzący dzień rozświetlasz,
Po wszystkie czasy jesteś dany losem!